Mieszka i pracuje w Wiedniu. Absolwent technologii cyfrowych mediów na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w St. Poelten, filozofii na Uniwersytecie Wiedeńskim, sztuki interdyscyplinarnej na Uniwersytecie Sztuki Użytkowej w Wiedniu. Pracuje jako artysta medialny, muzyk i teoretyk przy realizacjach instalacyjnych i przedstawieniach. Swoje dzieła prezentował między innymi na Ars Electronica Festival, MAK Wien, CTM Berlin, Triennale Museum Milano, Festival des Cinémas Différents Paris, Festival de vidéomusique de Montréal. Wykładowca kierunku mediów eksperymentalnych na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w St. Poelten.