Polecamy trzy spotkania online polegające na wspólnym tworzeniu „Manifestu Przyszłości Wyobrażonych”, organizowane przez Instytut Adama Mickiewicza podczas partnerskiego festiwalu Digital Cultures.
Spotkania prowadzone będą w języku angielskim, poprzez platformę Zoom.
Udział jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja przez formularz do godz.12:00 w dniu 10 października.
Po kliknięciu w tytuł zostaniesz przeniesiony na stronę ze szczegółami dot. rejestracji.

Manifest Przyszłości Wyobrażonych

Manifesty to awangarda rewolucji. Stanowią deklarację zerwania z automatyzmem życia codziennego, odcięcia się od dotychczasowej rutyny. Zwracają uwagę na to, czego w naszym życiu nie zauważaliśmy, a co może się stać głównym składnikiem naszej przyszłości. W manifestach znanych z przeszłości odnaleźć możemy kolektywne nastroje i nadzieje, które rozpoznane przez resztę społeczeństwa, tworzyły zjednoczony transfer siły, mogący wywołać rewolucję i zmienić bieg historii.

Manifest to również postulat niosący specyficzne oczekiwania wobec odbiorcy, przedstawiający nową wizję i konfrontujący nas z innym sposobem myślenia. Ujawnia procesy, które toczą się niejako pod powierzchnią rzeczywistości społecznej, przez co porównać można je często do działań artystycznych charakterystycznych dla sztuki krytycznej – odsłaniającej niedostrzegane przez społeczeństwo prawdy, rozpoznającej nowe zjawiska, uczącej innego postrzegania rzeczywistości.

Czy manifesty nadal mogą budzić nas z letargu?
Powodować zmianę sposobu myślenia?
Otwierać przestrzeń dla nowych idei?

Podczas trzech spotkań wspólnie z uczestnikami festiwalu i zaproszonymi gośćmi zastanowimy się nad dzisiejszą siłą manifestów i spróbujemy stworzyć nowe scenariusze przyszłości w oparciu o postulaty dotyczące kultury cyfrowej. Nasze spotkania zogniskowane będą wokół trzech grup tematycznych, stale poruszanych w manifestach cyfrowych: feminizmu, ekologii i działań społecznych dotyczących wymiany oraz upubliczniania danych. Czy możliwa jest jeszcze zmiana? Spróbujmy wyobrazić sobie możliwe przyszłości.
„Manifestu Przyszłości Wyobrażonych” zostanie opublikowany po zakończeniu festiwalu Digital Cultures.

Zapraszamy!

 

Post-studio Noviki to kontynuacja projektowego studia Noviki. Jego twórcy zainteresowani są tworzeniem alternatywnych ram dla działań eksplorujących projektowanie, praktykę kuratorską i wystawienniczą w post-artystycznym świecie. Pracują w obszarze zderzenia postkonceptualizmu i narzędzi opartych na technologii. Charakterystyczną cechą Post-studia Noviki jest otwartość na wymianę z innymi dyscyplinami, funkcjonującymi poza oficjalnym rynkiem sztuki. Używają narzędzi cyfrowych, tworząc druki, wideo i wirtualne obrazy, uczestniczą w dyskusjach panelowych, wygłaszają wykłady, kuratorują wystawy i prowadzą warsztaty. Ich prace były publikowane między innymi w „Idea Mag”, „ID Pure”, „Slanted”, „Pretty Ugly: Visual Rebellion in Design”, „Cultural Identities”. Byli zewnętrznymi doradcami w Królewskiej Akademii Sztuki w Hadze oraz w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, prowadzą wykłady i warsztaty w szkołach artystycznych i uniwersytetach w Europie i Azji (m. in. innymi warsztaty w Jan Van Eyck Academie w Maastricht, Muzeum Sztuki Współczesnej w Teheranie, wykłady na uniwersytetach w Karlsruhe, Dortmundzie i Frankfurcie).
www.noviki.net