Studio Paʧ: Intermedia

online online

W Studio Paʧ: Intermedia prezentujemy wybór prac i dyplomów studentów Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z ostatniego roku: Piotra Madeja, Macieja Gniadego,  Jany Moroz, Kariny Gorzkowskiej, Maji Szerel i Estery Gałuszki, a także prace zrealizowane w pracowni Audiosfera pod kierunkiem prof. Marka Chołoniewskiego.

Kurator: dr Mariusz Front


Sól ziemi

Piotr Madej | Dyplom magisterski zrealizowany w Pracowni Audiosfery pod kierunkiem prof. Marka Chołoniewskiego

Prezentacja pracy odbywa się w wykreowanej cyfrowo przestrzeni wyłączonej z użytku turystycznego komorze Maria Teresa V, zwanej potocznie Komorą Grzegorza, znajdującej się tuż przy ciągu Trasy Muzeum Kopalni Soli w Wieliczce. Pracą artystyczną jest przestrzenna instalacja dźwiękowa. Składa się z szeregu stanowisk laboratoryjnych, będących źródłem naturalnych procesów sonifikowanych i wizualizowanych na żywo z elementami interakcji. Przebieg utworu inspirowany jest wydarzeniami z życia Franciszka Krzeczkowskiego, pradziadka autora, najpierw górnika w kopalni soli, który miał swój wkład w powstanie muzeum i został jego pracownikiem. Warstwa dźwiękowa utworu, oprócz elementów abstrakcyjnych, pochodzących z sonifikacji procesów zachodzących w stanowiskach laboratoryjnych, zawiera także elementy konkretne, związane z historyczną sonosferą kopalni i osobistymi doświadczeniami pradziadka.


Zawrót

Jana Moroz | Dyplom licencjacki zrealizowany w Pracowni Animacji pod kierunkiem Marcina Pazery

ZAWRÓT to pojęcie używane w akrobatyce lotniczej, które oznacza szybką zmianę wysokości i kierunku lotu o 180 stopni. W momencie wykonania figury pilotażu, samolot tworzy półpętlę z przewrotem. Autorce osobiście nasuwa się skojarzenie ze słowami zawracać czy powrót. Praca bazuje głównie na zaburzeniach psychiki i ma wydźwięk autoterapeutyczny.

W trójwymiarowej rzeczywistości wirtualnej przestrzeni użytkownik może chodzić, latać, przenikać przez obiekty 3D, które wyzwalają dźwięki. Ruch, który jest podstawą wszystkiego, co nas otacza tu także pełni główną rolę – świat kreowany jest zgodnie z ruchem odbiorcy. Może zobaczyć on obiekty tylko z niewielkiej odległości. To co mija, znika wraz z każdym wykonanym krokiem, jednocześnie otwierając możliwości percepcji pozostałych elementów. Spacerując po przestrzeni łatwo jest więc zgubić się czy zatracić poczucie orientacji.


Uploading

Karina Gorzkowska | Dyplom VR z Pracowni Archisfery, zrealizowanymi pod kierunkiem prof. Grzegorza Bilińskiego

Tytuł nawiązuje do terminu mind uploading. Realizacja określa moment transferowania do wirtualnej przestrzeni, połączenia się z nią, wyjścia użytkownika z biologicznego ciała i tworzenia jego kopii. Łączy ponadto przestrzeń przypominającej tę fizyczną (fotogrametrię) z wirtualną, a następnie coraz bardziej digitalizuje ją. Autorka stworzyła scenariusz, który polega na umieszczeniu nowych elementów oraz interakcji. Rozszerza się teren, po którym odbiorca może chodzić lub teleportować się. Nowe składowe nie przypominają już tych, które można spotkać w rzeczywistości fizycznej.


Słoń

Maciej Gniady | Dyplom VR z Pracowni Archisfery, zrealizowanymi pod kierunkiem prof. Grzegorza Bilińskiego

Tytułowy słoń wziął się z fuzji dwóch kulturowych toposów: słonia w pokoju (z ang. elephant in the room), czyli określenia czegoś oczywistego dla konkretnej grupy jednak intencjonalnie ignorowanego, inaczej tabu lub ze względu na swoją rozległość trudnego do uchwycenia na pierwszy rzut oka oraz jednej z najstarszych hinduskich przypowieści „O ślepcach i słoniu”, która opowiada o wizycie potężnego zwierzęcia w wiosce niewidomych i niemożności jednoznacznego przez nich opisania tego zwierzęcia. Zagadnienie wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości jako takiej wydało się autorowi właśnie takim słoniem ze względu na obszerność i złożoność tematu, która utrudnia jego całościowy ogląd.


Halda system works

Estera Gałuszka | praca powstała w Pracowni Transmediów kierowanej przez Mariusza Sołtysika

Tematem podjętym przez autorkę jest ekologia. W czasach – określanych mianem ery Antropocenu – żyjemy „na kredyt” przyszłych pokoleń, ponieważ ziemia nie może już zniwelować niekorzystnych zmian zachodzących w wyniku działalności człowieka. W swoim projekcie artystka zwraca uwagę na ślad – często niezauważalny od razu – jaki zostawia po sobie człowiek. W centrum projektu znajduje się węgiel, którego surowe piękno i możliwość nowoczesnego i niskoemisyjnego wykorzystania staje w opozycji do tego czym jest obecnie: nieodnawialnym materiałem grzewczym. Artystka – w świecie VR – stara się pokazać jak inaczej można go wykorzystać.


Freedom VR

Maja Szerel  | praca zrealizowana w Pracowni Animacji

Freedom to immersyjne doświadczenie oscylujące pomiędzy tematami wolności i zniewolenia, zagrożenia i spokoju. Jest to wirtualna podróż po dwoistym świecie, z jednej strony niebezpiecznym, niepokojącym, z drugiej dającym pewnego rodzaju azyl i miejsce do rozważań. Odyseja w kontekście doświadczenia wirtualności staje się zarówno ucieczką jak i zderzeniem z rzeczywistością, lekcją, która powinna zostać odbyta, by móc ruszyć dalej w drogę.


Audiosfera

Pracownia Audiosfery prof. Marka Chołoniewskiego otwiera przed studentami i studentkami Akademii przestrzeń pracy z dźwiękiem. W ramach wystawy, wkraczamy w wirtualną przestrzeń studia na 3 piętrze budynku Intermediów przy ul. Piłsudskiego 38 w Krakowie. Stworzony przez nas awatar pośredniczy w doświadczaniu prac realizowanych w ramach pracowni. Możemy zaznać kontaktu z bakteriami zasiedlającymi ludzkie jelita poprzez zsonifikowane zapisy ich aktywności życiowych oraz obejrzeć filmy w konwencji horroru zbudowane na bazie mikro i makro dźwięków.

 

Proudly powered by WordPress | Theme & support by BS.