Hevre+1 znajduje się na 1 piętrze 3 poziomowego Hevre na skrzyżowaniu ulic Meiselsa i Bożego Ciała.

Dla bezpieczeństwa wszystkich, wydarzenia w Hevre+1 odbęda się z zachowaniem limitu miejsc i zasad reżimu sanitarnego.
Biorąc udział w wydarzeniu, deklarujesz, że według swojej najlepszej wiedzy jesteś zdrowy i nie przebywasz w obecnej chwili na kwarantannie. Dodatkowo przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust oraz konieczności zachowania odpowiedniej odległości (2 m).