Architekt i badacz architektury reaktywnej, w swojej pracy bada połączenie niematerialnego świata cyfrowego z wielozmysłowymi właściwościami fizycznych konstrukcji i przestrzeni.
Od 2006 r. jest profesorem nadzwyczajnym ds. Projektowania i technologii projektowania na
Uniwersytecie w Auckland, w Nowej Zelandii, gdzie prowadzi pracownię arc/sec Lab for Cyber-Physical Architecture and Interactive Systems. Jego instalacje prezentowane były m.in. na festiwalu Ars Electronica w Linzu.