Mieszka i pracuje jako artysta, ilustrator i antropolog kultury w Wiedniu i Grazu. Członek kolektywu Total Refusal, specjalizującego się w zawłaszczaniu wirtualnych światów gier komputerowych na potrzeby artystyczne. Jego zainteresowania obejmują indywidualne i zbiorowe taktyki zawłaszczania przestrzeni oraz mechanizmy porządkowania i kontroli nad publicznymi przestrzeniami miejskimi i cyfrowymi. Klengel umiejscawia swoje działania na pograniczu sztuki, nauki i zaangażowania społeczno-politycznego. Uczestniczył w rozmaitych projektach i publikacjach w tym obszarze. Od roku 2017 jest wiceprzewodniczącym Forum Stadtpark poświęconego interdyscyplinarnej działalności w przestrzeni sztuki i kultury. W 2018 roku otrzymał m.in. wyróżnienie Vimeo Staff Pick Award, nagrodę dla „Najlepszego filmu austriackiego” na Vienna Short Film Festival, nagrodę publiczności na Shortwave Film Festival w Poznaniu oraz Explorer Award na AMAZE Berlin.