MNCLR, czyli Marian Essl to wiedeński artysta audiowizualny. Bada wzajemne relacje między dźwiękiem i obrazem zarówno w pracach performatywnych, jak i instalacjach. Jego w pełni generatywne, algorytmicznie stworzone obrazy oscylują między płynnymi, organicznymi teksturami i sztywnymi strukturami. Skupia się na relacji między dźwiękiem, obrazem, światłem i przestrzenią, tworząc immersyjne światy audiowizualne. Ukończył studia na kierunku Technologia Mediów i Media Eksperymentalne, a obecnie studiuje Media Arts / Digital Arts na University of Applied Arts (Die Angewandte) w Wiedniu.

Laureat nagrody Japan Media Arts Festival w kategorii New Face Award w 2020 oraz Golden Wire Award w 2019.