Interdyscyplinarny artysta z Wrocławia, który specjalizuje się w sztuce mediów i twórczości opartej na tekście. Interesuje go współczesna kultura ekranu, autentyczność w obrębie filmu i wideo, kultura internetowa oraz eksperymentalne techniki pisania. Jego prace wideo były pokazywane publicznie podczas wydarzeń na Białorusi, w Kolumbii, Francji, Niemczech, Grecji, Łotwie, Czarnogórze, Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Wenezueli.