Alek Sarna (Aleksandra Sarna) działa w sferze symulacji, tworzy wirtualne światy site-specific, performance z użyciem technologi VR, spekulatywne filmy CGI, często w formie instalacji z towarzyszącymi im fizycznymi pracami. Bada przestrzenie pomiędzy rzeczywistością, 2D i wirtualną reprezentacją 3D. Renderuje środowiska skonstruowane z alternatywnych obiektów w ramach fikcyjnych scenariuszy. Wizualne narracje buduje na podstawie subiektywnego postrzegania, organizacji i interpretacji wrażeń w celu zrozumienia otoczenia, w epoce w której natura, ludzkość i technologia nakładają się na siebie.
Jej prace pokazywane są na wystawach oraz festiwalach w Polsce i za granicą, m.in. w Muzeum  Sztuki w Łodzi,  Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Galerii Labirynt, TRAFO Trafostacja Sztuki, Formatowa Intercultural Visual Form #3,  Obrońców  Stalingradu 17, Agora Arts Circle, Poleski Punkt Odbioru Sztuki, Parallel Photo Platform, 9.Triennale Młodych, Primal Uproar vol. III czy Loophole w Berlinie.