Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Krakowie, nie chcemy nikogo narażać na niebezpieczeństwo i podjęliśmy decyzję, o przeniesieniu projekcji w Hevre+1 animacji nagrodzonych podczas festiwalu Ars Electronica na inny termin, gdy będzie można bezpieczniej przeprowadzić ten program z udziałem publiczności. 

O nowym terminie pokazu poinformujemy Was niezwłocznie tutaj i przez inne nasze kanały online.
Stay Connected!